Licencjonowany trener PZT

licencja PZN

dr nauk o kulturze fizycznej

Trener II klasy w tenisie ziemnym

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Instruktor:

 • pływania
 • lekkiej atletyki
 • gimnastyki

Przeszłość sportowa:

 • zawodniczka Avii Świdnik, wielokrotna mistrzyni w grze pojedynczej i podwójnej województwa lubelskiego, V miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży, Katowice 1989.
 • 1999 – II miejsce w Mistrzostwach Polski Trenerów Tenisa w kat. Kobiet

Staże zagraniczne:

 • 1995, 1996 – analiza i obserwacje spotkań meczy tenisowych podczas Międzynarodowych Mistrzostw Francji, Roland Garros
 • 1997, 1998 – praktyka tenisowa na Camp Towanda Pa, USA
 • 1999 – stypendium tenisowe , DSU Delta State University Cleveland, Ms USA
 • 2001 – praktyka w Akademii Tenisowej Nicka Bollettieriego w Bühl, Niemcy

Praktyka zawodowa:

 • 1998 – 2006 – nauczanie gry w tenisa dzieci i dorosłych, zajęcia indywidualne i grupowe, grupy polskie i międzynarodowe (jęz. angielski), prowadzenie turniejów amatorskich i wyjazdów wakacyjnych o profilu tenisowym – obozy młodzieżowe i rodzinne – Atol s.c. ul. Inspektowa 1, Warszawa
 • 2006 – menager ds. turystyczno-szkoleniowych w klubie tenisowym TC Poland Sp. z o.o. Piaseczno, Warszawa
 • 2008 – założycielka Szkoły Tenisa Rodan Club

Dorobek naukowy:

 • 2000 – 2004 Studium Doktoranckie przy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Temat pracy: Zmiana poziomu szybkości dzieci 10 i 11 letnich grających rekreacyjnie w tenisa.

Tytuły prac publikowanych:

 • ”Ocena poziomu szybkości i siły u tenisistek wieku 8-16 lat” – Trening, Nr 2, s. 54-65, 2001r.
 • „Diagnoza i samokontrola rozwoju motorycznego uczniów” – Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 5, 2001 „Porównanie szybkości dziewcząt i chłopców grających rekreacyjnie w tenisa z tenisistami w wieku 10-15 lat” – Wychowanie Fizyczne i Sport – suplement I, Cz.1. 2002 T.XLVI s. 194-195
 • „Poziom wybranych zdolności motorycznych dzieci 10-14 letnich grających w tenisa ” – Педагогіка; психологія та медико –біологгічиі проблеми фізичного виховання і спорту № 6 2005„Ocena zmian badanych wskaźników cech motorycznych u dziewczynek 9-10 lat grających w tenisa dla zdrowia”- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Spała 1-3.XII.2003 KIERUNKI DOSKONALENIA TRENINGU I WALKI SPORTOWEJ
 • „Ocena wskaźników korelacji pomiędzy parametrami szybkości a wskaźnikami antropometrycznymi u dziewcząt i chłopców wieku 9-10 lat uprawiających tenis 2 godziny w tygodniu” – VIII Międzynarodowa Konferencja Trenerów Tenisa PSTT/PZT – Pruszków 2003
 • „SELFTEST – metoda oceny stanu przygotowania motorycznego dzieci grających w tenisa” – VIII Międzynarodowa Konferen¬cja Trenerów Tenisa PSTT/PZT – Pruszków 2003„Zdolności koordynacyjne 12-letnich dzieci grających w tenisa ” – IX Międzynarodowa Konferencja Trenerów Tenisa PSTT/PZT – Pruszków 2004